www.MOJEHOBBY.org

Jeśli chcesz otrzymywać najświeższe informacje dotyczące strony wpisz swojego maila:


  

Klatki
Klatka wystarcza jedynie do utrzymania parki lub małej liczby ptaków. Odpowiednim typem klatki jest skrzynka, której przód zbudowany jest z siatki drucianej. Klatka, w której przewidziane są lęgi, powinna mieć z boku drzwiczki, przy których zawiesza się budkę lęgową, skrzynkę harcerską (dla kanarków) itp. Zupełnie nieodpowiednie są klatki okrągłe lub z wieżyczkami czy innymi ozdobami. Wyposażenie wewnętrzne klatki zależy od gatunku trzymanego w niej ptaka.Im klatka większa, tym jest to dla ptaka korzystniejsze. Dla ptaków rzędu wróblowatych (rodzina astryldów) odstęp między prętami klatki powinien wynosić 10-12mm. Dla większych gatunków odległość tę można tak dobrać, aby ptak nie był w stanie wysunąć głowy z klatki. Zamiast tradycyjnych prętów ułatwiają obserwację ptaków i nie dopuszczają do wycierania się piór ogonowych. Większe klatki obciągnięte są na ogół siatką drucianą. Pręty lub siatka powinny być pokryte czarną nietrującą farbą. W klatce należy umieścić gałęzie jabłoni, wierzby czy brzozy, bądź żerdki z prętów leszczynowych, dębowych, bzu czarnego lub inne. Ważne jest, aby w klatce, znajdowało niezbyt dużo żerdek, gdyż inaczej ptak nie ma możliwości fruwania, a jedynie porusza się skokami. Gałęzie nie powinny zbyt ciasno przylegać do ściany, gdyż ptaki mogą sobie wycierać lub łamać pióra ogonowe. W kąciku lęgowym dla mniejszych gatunków wróblowatych należy umieścić pęki trzciny lub gałązki mniejszych gatunków drzew iglastych, w których gęstwinie ptaki chętnie gniazdują. Podłogę klatki wysypuje się czystym piaskiem rzecznym, a dla gatunków odznaczających się wodnistym kałem, torfem lub też wykłada się ją codziennie zmienianym papierem. Pod klatką dobrze jest umieścić płytę szklaną, zapobiegającą zanieczyszczeniu otoczenia odchodami, łuskami nasion i innymi pozostałościami karmy. W małych klatkach wanienkę z wodą przeznaczoną także do kąpieli zawiesza się na zewnątrz klatki natomiast w większych umieszcza się w klatce na podłodze. Ważne jest, aby klatka stała w jednym miejscu, gdyż ptaki przyzwyczajają się szybko do otoczenia i każda zmiana miejsca jest dla nich niekorzystna.

Woliery ogrodowe

Woliery ogrodowe jako pomieszczenie dla ptaków jest idealne ale niekażdy moze sobie na to pozwlic. Przed ich instalacją należy zdecydować się na gatunek jej mieszkańca, gdyż, wielką rolę odgrywa tu wielkość i zachowanie się ptaka. Woliery ustawia się, szeregowo, bądź pojedynczo, w zależności od gustu hodowcy. Każda woliera składa się z dwóch części: zewnętrznej, przeznaczonej do fruwania i wewnętrznej; będącej pomieszczeniem zamkniętym lub przynajmniej tylko zadaszonym. Woliera powinna być dłuższa niż szersza. Woliery zbudowane są na fundamencie (betonie najlepiej) umieszczonym w ziemi na głębokości, około 50cm. Dla większości ptaków (z wyjątkiem bażantów) wystarcza woliera o wysokości 200-250cm. Szkielet woliery zbudowany jest z drewna lub metalowcy rurek i obciągnięty siatką, w której rozmiar oczek dostosowany jest do wielkości ptaka. Trwałość siatki zależy od grubości drutu, z jakiego jest wykonana. Siatkę pokrywa się substancją ochronną, np. farbą antykorozyjną chyba, że jest już ocynkowana to nie trzeba malować. Do budowy wewnętrznej części woliery używane są cegły, drewno, eternit itp. Musi ona odznaczać się dobrą izolacją cieplną, a także zapobiegać wtargnięciu do niej szkodników, np. myszy. Pomieszczenie zewnętrzne oddzielone jest od wewnętrznego ścianą zbudowaną ze szkła lub ze szkła i cegły; ściana taka powinna dopuszczać światło do pomieszczenia wewnętrznego. W górnej części ściany znajduje się otwór wylotowy, którego wielkość powinna pozwalać na swobodne przedostawanie się ptaków z jednego pomieszczenia do drugiego. Otwór ten jest zamykany grubszą płytą metalową umocowaną na lincze sztucznego włókna, naciągniętej na krążku i przebiegającej do poprzedniej części woliery. Pomieszczenie wewnętrzne powinno mieć dobrze izolowany dach, chroniący je przed zbytnim nagrzewaniem się w lecie. Jako materiał izolacyjny nadają się styropian, wata szklana itp. Woliery dla bażantów innych kuraków powinny być otoczone murkiem o wysokości 40-10 cm chroniącym ptaki przed wiatrem oraz zapewniającym spokój.


Zdjęcia naszych klatek i wolier:.

Nowa woliera


Nowa woliera - Tył


Nowa woliera - Środek


Wolierka na Amadyny


Woliera wewnętrzna


Woliera wewnętrzna


Woliera wewnętrzno - zewnętrzna


Woliera zewnętrzna


Duża woliera w budowie


Duża woliera w budowie


Duża woliera w budowie


Budowa nowych wolier


Budowa nowych wolier


Budowa nowych wolier


Nowe woliery


Nowe woliery

Reklama/Advert:
copyright 2010-2011 by adikol516